Op diverse plaatsen in Nederland heeft de Uitvoeringsbrigade actieonderzoek gedaan in het sociaal domein. Via direct contact met inwoners en betrokken professionals wordt de lokale uitvoeringskwaliteit vastgesteld.

De opbrengsten zijn enerzijds toegankelijke casuïstiek die recht doet aan de werkelijkheid. Daarnaast leveren de verhalen hapklare bouwstenen waar organisaties mee uit de voeten kunnen om de werkwijze kritisch en opbouwend te beschouwen en waar nodig aan te passen. En tenslotte kan de methode door organisaties binnen het sociaal domein ook op lange termijn als leertool worden ingezet waardoor een nieuwe manier van leren (blijvend) mogelijk wordt gemaakt.

Op verzoek van Platform 31 is deze onderzoeksmethode beschreven in De Kip op het Gouden Ei: actieonderzoek in het sociaal domein.

Bent u benieuwd naar de praktijkverhalen die deze onderzoeksmethodiek oplevert? Bekijk dan het Casusboekje gemeente Alphen aan den Rijn.