Het sociaal team van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil graag weten hoe de transformatie in het sociaal domein er in de praktijk uit ziet. Aan de hand van 6 illustratieve casussen onderzoeken wij samen met betrokken bewoners en lokale professionals op welke manier de nieuwe zorgarrangementen vorm krijgen en of zij een verbetering in kwaliteit en kosten hebben opleveren.

Leer meer over de gebruikte onderzoeksmethode bij ‘actieonderzoek’.