Home/Mensen/Hidde Kielen

Uitvoeringsbrigade

Trainer, coach & ontwikkelaar

Kennis en vaardigheidstrainer

Professionalisering vanuit coaching

Netwerk gestuurd ontwikkelen

Meer @ Linked-in

Waarden

Vanuit begrip, vertrouwen en gezamenlijkheid werken aan een gezondere en mooiere toekomst

Transparant in taal en acties

Fouten maken brengt je dichter bij het behalen van beoogde doel

Het delen van kennis en kunde brengt men dichterbij elkaar

Skills

Vol compassie zet ik mijzelf in om het sociaal domein naar een ‘next-level’ te tillen

Vanuit een onderzoekende houding verschillende belangen samen brengen tot één plan

Professionals ondersteunen bij het in het licht zetten van hun eigen kwaliteiten

Een vertaalslag maken van de praktijksituaties naar organisatievraagstukken