Casusboek Maatschappelijke Opvang Zuid Hollandse Eilanden

Welkom!

Sinds 2020 bundelt de Uitvoeringsbrigade met regionale partners de krachten voor de regionale aanpak van dak- en thuisloosheid op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Uit verhalen van inwoners hebben we waardevolle lessen getrokken over de uitdagingen en kansen in de maatschappelijke opvang. Het casusboek is opgedeeld in overkoepelende lessen en specifieke casusverhalen. Alle verhalen zijn geanonimiseerd en met goedkeuring opgenomen, met als doel te leren en te verbeteren.

Klik hier voor het casusboek