Preventie van maatschappelijke problemen binnen inclusieve samenleving – HOME2023-07-17T10:03:46+02:00

De Uitvoeringsbrigade maakt werk van vernieuwing
in het sociaal domein

Waarom Uitvoeringsbrigade?

Waarom Uitvoerings-
brigade?

Wij vertalen transformatie van papier naar werkelijkheid.
Door bewoners en organisaties in samenhang te laten groeien.

Wie we zijn

De Uitvoeringsbrigade werkt sinds 2006 aan vernieuwing in het sociaal domein. Daarbij staat de groei van de bewoner altijd centraal.

Wij staan met één been in de uitvoering, buiten, waar het écht gebeurt. En het andere been staat in de betrokken organisaties.

Met hoofd, hart en handen maken we de verbinding tussen deze twee werelden.

Wat we doen

Wij (hebben) laten zien dat minimaal de helft van de Nederlanders duurzaam uit achterstand kan groeien. Met onze pragmatische werkwijze en toepasbare kennis ondersteunen wij organisaties om vanuit deze complexe vraagstukken lokale oplossingen neer te zetten. Met als doel duurzame impact voor de bewoners zelf, de betrokken organisaties én de maatschappij.

Effectieve organisatieverandering in de lokale praktijk.

> 25

GEMEENTEN

> 300

GETRAINDE PROFESSIONALS

+15

JAAR ERVARING IN HET VELD

Samenhangende aanpak op acht leefvelden

Geld

Wonen

Gezondheid

Veiligheid

Sociale relaties

Opgroeien

Zelforganisatie

Persoonlijke ontwikkeling

Samenhang

We werken altijd op het snijvlak van kwetsbare doelgroepen met complexe problematiek en (netwerken van) organisaties (structuur en processen). Altijd vanuit alle leefgebieden van de bewoner. Met de vraag van de bewoner centraal, aandacht voor eigen regie, verantwoordelijkheid en gedrag.

Samenspel

Vernieuwing in het sociaal domein vraagt om een optimaal samenspel van (overheids)organisaties met bewoners en andere partners. Onze innovatieve aanpakken ontwikkelen we dan ook samen met bewoners, wetenschappers en professionals uit het sociaal domein: zorg, onderwijs, veiligheid, wonen en gezondheid.

Dagelijkse Praktijk

Wij werken altijd vanuit de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Met respect voor bestaande verhoudingen. Samen met uw professionals en (lokale) partners. Aanspreekbaar op onze resultaten.

Onze Integrale Aanpak

Sinds 2014 is onze aanpak uitgegroeid tot een transitie- en vernieuwingsaanpak binnen het sociaal domein.

Wij zijn erin gespecialiseerd om lokale transitie- en innovatiedoelen binnen een afgebakende periode van papier naar werkelijkheid te brengen.

Aanvullend op de lokale kwaliteiten en altijd opgebouwd vanuit de lokale context. We schrijven niet voor maar doen het samen en nemen lokale mensen mee vanuit inspiratie en positieve ervaringen en resultaten.

Lees meer

De Uitvoeringsbrigade biedt een compleet nieuwe systemische benadering om sociale problemen op een effectieve, proactieve en preventieve manier aan te pakken.

Prof. dr. Derk Loorbach, DRIFT – Erasmus Universiteit Rotterdam

De Uitvoeringsbrigade

De Uitvoerings-
brigade

Sterk in strategie én uitvoering

Onze missie

Samen maken we het nieuwe sociale domein

De Uitvoeringsbrigade werkt aan vernieuwing in het sociaal domein. Wij vertalen transformatie in het sociaal domein van papier naar werkelijkheid. Wij geloven dat minimaal de helft van de Nederlanders duurzaam uit achterstand kan groeien. Met grote opbrengsten voor bewoners, maar ook voor de betrokken organisaties.

Groei van bewoner als maatstaf

Groei uit achterstand vraagt om een in de praktijk excellent opererend maatschappelijk domein. Operational excellence ontstaat alleen als uitvoering, management, beleid en bestuur in verbinding staat; alignment met groei van de bewoner als maatstaf. 

GrowCare verbindt bewoners, professionals en organisatie

De Uitvoeringsbrigade heeft samen met bewoners, wetenschap en professionals een methode ontwikkeld, GrowCare. Deze methode verbindt en commiteert bewoners, professionals en organisatie op een innovatieve manier. Hierdoor wordt samenwerking tussen organisaties verbeterd en geconcretiseerd in tijd en actie.

Online app GrowPad om duurzaam resultaat te bereiken

Om onze methode te ondersteunen werken we samen met de hightech wereld. Met de ontwikkeling van het platform GrowPad maken we van een slimme manier gebruik van de mogelijkheden die technologie biedt om de eigen kracht van bewoners te effectueren, de werkrelatie tussen bewoners en professionals te intensiveren in tijd en kwaliteit en die data om te zetten in nieuwe inzichten voor management, beleid en bestuur. Grip op het proces. Elke deelnemende bewoner, professional, bestuurder, manager of beleidsmedewerker, krijgt – AVG-proof – realtime inzicht in de vooruitgang.

Onze werkwijze

Wij werken met ons ene been in de uitvoering: actie en doen. In de wijken waar dit het hardst nodig is. Daar werken we samen met bewoners en lokale partners zoals gemeente, woningbouw, welzijn, scholen en politie. Onze groeimethode GrowCare zorgt dat mensen duurzaam uit achterstand groeien. Voor bewoners betekent dit vooruitgang op hun situatie, hun vaardigheden en hun gedrag.

Succesvolle verbinding tussen praktijk en beleid

Ons andere been staat in de systeemwereld. Want ‘it takes a system to grow’. Organisaties kunnen de groei van individuele bewoners mogelijk maken. En profiteren daar zelf ook van. Wij vertalen de buitenwereld, de wereld van de straat, naar binnen, de organisaties in. Via onderzoek, advies en training. Altijd verbonden met de praktijk.

Met duurzaam resultaat in armoedebestrijding

Wij vliegen in en vliegen weer uit. We zijn geen nieuw instituut. Wij werken vanuit de lokale praktijk, we bouwen aan vertrouwen bij mensen, in zichzelf. Zowel bij bewoners als professionals. Samen met lokale partners zorgen we dat beweging en actie op gang komt. Met de groei van bewoners als maatstaf. Altijd verbonden aan ontwikkeling, samen met onze wetenschappelijker partners. Na enkele jaren trekken wij ons terug. Een nieuwe lokale werkwijze heeft handen en voeten gekregen. En is there to stay.

Over de Uitvoeringsbrigade

Titel