Transformatie van papier naar werkelijkheid
door groei van bewoner & organisatie

Ons werk beweegt

We staan met één been in de leefwereld en met het andere been in de systeemwereld. We nemen de leefsituatie en behoefte van de bewoner als uitgangspunt. En vertalen dit naar wat er nodig is voor uw organisatie.

Wij werken altijd vanuit de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Met respect voor bestaande verhoudingen. Samen met uw professionals en (lokale) partners. Aanspreekbaar op onze resultaten.

Onze Activiteiten

Wij maken werk van organisatieverandering door (een combinatie van) de volgende activiteiten:

GrowPad-samenwerken

Hands-on uitvoering (operational excellence)

GrowPad-verbinding

Trainen & Ontwikkelen on the Job 

GrowPad - inzicht in situatie

Onderzoek & Advies

Een greep uit ons trainingsaanbod:

 • De brede blik (gezond verstand, integraal werken)

 • GrowCare Practitioner

 • Growpad – aan de slag met onze online tool

 • Thumbs Up Way Up (positieve gedragsverandering)

 • Maatwerk

 • Praktijkgestuurd Ontwikkelen

 • Stress Express, GrowPlay (simulatie & gaming)

Klik hier voor meer informatie

Academy

De academy is ons online ontwikkelplatform. Onze zelf gebouwde academy ondersteunt al onze trainingen en ontwikkelprogramma’s. Op de academy bieden we diverse modules aan zoals ‘praktijkgestuurd ontwikkelen’, ‘GrowPad voor de coach’ en ‘GrowCare practitioner’. Je vindt er veel naslagwerk maar ook verdiepende informatie. Je kunt er opdrachten en werkvormen vinden. Sommige modules zijn ingericht als een e-learningprogramma. Je kunt dan op je eigen moment en in je eigen tempo door de stof heen en je wordt (persoonlijk maar ook digitaal) gecertificeerd bij afronding van de module. Wil je gebruik maken van onze academy? Neem dan contact met ons op.

Klik hier om naar onze Academy te gaan

Onze Programma’s

Toegang & Preventie

Wij ondersteunen organisaties om de complexe doelgroep in een vroeg stadium te vinden en bereiken. Wij bouwen praktische netwerken in kwetsbare wijken. Hiermee creëren we een bereik van 90% en een deelnameratio van maar liefst 90%. We verbeteren integrale intakes en vroegsignalering (met hulp van GrowCare & GrowPad). Resultaat is een concreet handelingsperspectief voor professional en organisatie.

Meer weten? Klik hier

Wij ontwerpen en realiseren een inclusieve & integrale wijkaanpak. De sleutel voor échte verandering bevindt zich namelijk op dit (wijk)niveau. Praktijkgestuurd en lokaal gedreven. Met focus op de mensen om wie het gaat. Onze oplossingen helpen om verfrissende en nieuwe stappen met bestaande wijkteams, woningcorporaties en andere betrokkenen te maken.

Meer weten? Klik hier of lees onze praktijkkaart over onze wijkaanpak in Nissewaard

Wijkaanpak
Integrale samenwerking

Wij geven samenwerking tussen organisaties en domeinen vorm vanuit maximaal resultaat voor de bewoner. Hierdoor wordt duidelijk wie wat, wanneer en waarom moet doen. Cultuur, snelheid van handelen en dynamiek verandert mee. Deze verbetering wordt onderbouwd met cijfers en beoordelingen.

Meer weten? Klik hier

We koppelen (financiële) middelen aan resultaten. We maken kansen en risico’s uit de praktijk zichtbaar die anders verborgen bleven. Zo ontdekten we faalkosten (die zichtbaar worden in de uitvoeringsfase, maar ontstaan door weeffouten in eerdere fasen van de beleidsvorming). Wij ontwierpen een toetsingsmodel waarmee u snel inzicht krijgt in deze fouten.

Wij helpen ook met effectieve aanbestedingen. In zowel aanbod als uitvraag maken wij concreet en meetbaar hoe innovatie, integraliteit en ‘bewoner centraal’ tot écht en meetbaar resultaat leidt.

Meer weten? Klik hier

RESULTATEN & FINANCIËN

Onze Wapenfeiten

Uitvoeringsbrigade in Nederland

 • Integrale wijkaanpak gemeente Nissewaard

 • Alkmaar: van Alcmaer en ZonMW i.s.m met de GGZ en gemeente Alkmaar

 • Actie-onderzoek naar de Toegang in gemeente Tilburg

 • Gezinsmanagement gemeente Dordrecht

 • Doorontwikkeling aanpak dak- en thuisloosheid op de Zuid-Hollandse Eilanden

 • Onderzoeksprogramma Erasmus MC & Wageningen Universiteit ‘Integrale aanpak met GrowPad’

 • Weert & Noordwijk: kwartiermaken voor SUN Nederland (Stichting Urgente Noden)

 • Landelijk ontwikkelprogramma positieve gedragsverandering voor professional & organisatie

 • Ontwikkelprogramma transitie gemeente Alphen aan den Rijn (2015-2018)

 • Ontwikkelprogramma wijkteam gemeente Bodegraven-Reeuwijk (2018-2019)

 • Ontwikkelprogramma wijkteams Amaryllis Leeuwarden 2018 (werken met studenten)

Maatschappelijke besparingen

Klik hier voor een indicatie van de maatschappelijke besparingen van onze wijkaanpak in de gemeente Nissewaard.

 • Focus op actie

 • Duurzame gedragsverandering

 • Maatwerk leveren en verantwoorden

 • Relatiegericht

 • Grip op groei voor bewoner, professional & organisatie

 • Integraal samenwerken aan groei

 • Realtime monitoring

 • Samenwerken vanuit transparantie en vertrouwen

 • Beter inzicht in resultaten

 • Spelenderwijs winnen