Duurzame armoedebestrijding door verbeteren toegang en vroegsignalering – INSTRUMENTEN2023-07-13T17:01:30+02:00

Impact voor bewoner,
professional, organisatie & maatschappij

Instrumenten van de Uitvoeringsbrigade

Wij bestaan omdat wij energie en vernieuwing in het sociaal domein willen brengen. Wij zien dat er nog veel onbenutte ruimte is voor groei en winst voor individuele kwetsbare bewoners, én voor de organisaties die kunnen profiteren van hun (duurzame) groei.

Onze aanpak is praktisch intelligent.  Wij hebben altijd een antwoord op complexe vraagstukken.  Onze instrumenten zijn de steunpilaren om deze aanpak in de praktijk neer te zetten.

De Uitvoeringsbrigade werkt aan:

  • 50% reductie van aantal kwetsbare mensen in Nederland

  • Het vertalen van wetenschap naar de rauwe ­praktijk

  • Het bouwen van innovatieve technologie om kwaliteit van contact, monitoring, beleid en onderzoek te versterken

  • Het brengen van vrolijkheid en positiviteit

  • Het omdenken van organisatielogica naar menselijke logica

DOENDENKEN: ONZE ACTIEFILOSOFIE

WE BRENGEN ENERGIE EN EEN POSITIEVE BLIK & HOUDING

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN

GROEI IS ALTIJD MOGELIJK

PRAKTISCH INTELLIGENT, BETROUWBAAR & VERNIEUWEND

EERLIJKHEID, MENSELIJKHEID & INTEGRITEIT ZETTEN WE OM IN DAADKRACHT

GrowCare is onze werkmethode die organisaties ondersteunt in hun zoektocht om bewoners zo effectief mogelijk uit achterstand te laten groeien. Systematisch, met maatwerk en vanuit de lokale praktijk. Organisaties en systemen groeien mee.

GrowCare vormt de methodische basis om een lokale aanpak gericht op thema of doelgroep te ontwikkelen.
Denken en handelen vanuit groei van de bewoner is de kern van het nieuwe werken in het sociale domein. Elke bewoner leeft en leert anders. Dat vraagt om maatwerk. Om de bewoner te laten groeien is een goede basis nodig (gedrag, vaardigheden en situatie). Vertaald naar een persoonlijk groeiplan op alle leefgebieden. Vervolgens is een een optimaal samenspel tussen systemen en (lokale) partners nodig om dit groeiplan te realiseren. GrowCare is opgenomen in de databank effectieve interventies van movisie.

Meer weten? Klik hier.

De app GrowPad ondersteunt bewoners, professionals en organisaties bij het maken en monitoren van de individuele groeiplannen. De bewoner is eigenaar van zijn of haar eigen plan en bepaalt wie toegang krijgt.

Achter de schermen komen alle groeiplannen samen. Dit geeft uw organisatie inzicht in welke interventies wel en geen resultaten opleveren bij welke bewoners. En helpt u bij het toetsen van uw beleid en aanpak.

GrowPad helpt bij:

  • het versterken van de eigen kracht van bewoners
  • het verbeteren van de werkrelatie tussen bewoners en professionals
  • het omzetten van die data in relevante inzichten voor management, beleid en bestuur

Meer weten? Bekijk growpad.nl of klik hier voor een samenvatting 

GrowPlay maakt van groei een feest.

GrowPlay is geen product, het is een label. Het is gebaseerd op de kennis en kracht van gaming. Spelen! Gecombineerd met onze eigen creativiteit. Growplay versterkt ons werk en de ontwikkeling van onze producten. Van binnen uit. Hierdoor maakt GrowPlay ons zelf ook blij, en trots!

Waarom?

  1. Het sociaal domein kan wel wat optimisme en vrolijkheid gebruiken! Met GrowPlay willen we van ‘spelen’ een krachtige (verslavende!) tegenhanger maken voor problemen en donderwolken.
  2. Spelen = leren. Wij willen de psychologische kracht van het spelen inzetten in het échte leven. Want juist in ónze dagelijkse praktijk kunnen de opbrengsten enorm zijn:

The psychology of games naturally makes it easier for us to manage anxiety more effectively, to focus on opportunity rather than threats, and to fear failure less. Why? Because when we play a game, we focus on goals and growth. We seek out challenges voluntarily and we savor the difficulty. We play not to avoid losing but to find out what we are capable of. And we believe that victories even against great odds are possible (McGonigal, SuperBetter, 2015)

Alle producten in ons winkel zijn geïnspireerd door GrowPlay.

Safehouse is het eerste huis dat bedacht is voor de grote problemen van deze wereld.

Wonen is een grondrecht, de bodem van de pyramide van Maslow. We willen laten zien dat een andere manier van wonen én een andere manier van kijken naar wonen mensen kan helpen groeien uit armoede. We hebben onze ervaring en kennis van groeien uit armoede (door bewoners en maatschappij) omgezet in een woonconcept: Safehouse. Door een serie Safehouses te bouwen en te laten bewonen willen we laten zien welke groei mogelijk is. Deze statement moet voer zijn voor een maatschappelijke discussie over hoe het wonen mensen onnodig gevangen houdt in armoede en hoe dit anders kan.

Meer weten? Klik hier

Titel