Privacyverklaring van de Uitvoeringsbrigade

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens de Uitvoeringsbrigade van relaties heeft, waarvoor, hoe we deze gegevens beveiligen en hoe lang wij ze bewaren.

Wij verwerken persoonsgegevens in relatie tot de website overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij suzan@uitvoeringsbrigade.nl

Wij voldoen aan de gestelde eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Wat is de Uitvoeringsbrigade

De Uitvoeringsbrigade is de handelsnaam waaronder zelfstandige ondernemer Suzan Daamen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zaken doet. De handelsnaam is door Instituut voor Uitvoering sd geregistreerd.

Instituut voor Uitvoering sd (Uitvoeringsbrigade) Suzan Daamen ** Haagsestraat 5, 2587TE Den Haag ** telefoon 06 43908120 ** suzan@uitvoeringsbrigade.nl ** KvK 60395257

De Uitvoeringsbrigade houdt kantoor op Haagsestraat 5, 2587te in Den Haag en is op het internet te vinden op www.uitvoeringsbrigade.nl.

Welke gegevens verzamelt de Uitvoeringsbrigade via de website, waarvoor worden die gebruikt en bewaartermijn

Contactformulieren

Bezoekers aan onze website kunnen op één of meer plekken een reactie geven via een contactformulier. Wij verzamelen dan de volgende gegevens:

  • Voornaam + achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Berichtgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in onze dienstverlening. Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van  de Uitvoeringsbrigade. Indien wij geen relatie aangaan worden de gegevens van het contactformulier na maximaal twee jaar verwijderd. U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat u wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

Nieuwsbrief

Wij verzenden geen nieuwsbrief.

Het gebruik van cookies door de Uitvoeringsbrigade

De website van de Uitvoeringsbrigade gebruikt alleen analytische cookies van derden (geen functionele of tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden. De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van Facebook en Google Analytics en worden via aparte software (plugin) gekoppeld aan onze website. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).  de Uitvoeringsbrigade website gebruikt geen eigen cookies. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Gebruik van Google Analytics door website van de Uitvoeringsbrigade

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke gegevens verzamelt de Uitvoeringsbrigade offline en bewaartermijn

Ten behoeve van de afwikkeling van de opdracht en de facturatie verzamelen wij de volgende gegevens:

  • Voornaam + achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en vervolgens af te rekenen. Deze gegevens worden bewaard zolang een natuurlijke of rechtspersoon klant is van de Uitvoeringsbrigade en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst. U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat u wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in onze financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Hoe beveiligt  de Uitvoeringsbrigade persoonsgegevens

De Uitvoeringsbrigade neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Uitvoeringsbrigade verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan ondergenoemde samenwerkingspartijen. Wij verstrekken uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst. Indien wij werken met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken binnen onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze belangrijkste samenwerkingspartner is Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onze klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen (indien de wet dat toelaat), de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens. Indien u hiervoor een verzoek heeft, stuur een mail aan suzan@uitvoeringsbrigade.nl met daarin een toelichting.

Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Uitvoeringsbrigade.nl, suzan@uitvoeringsbrigade.nl Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heeft u het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.