GrowCare element: Connectie & Relatie

Welkom!

Hier vindt je alle online materialen en hulpmiddelen die horen bij het GrowCare element: Connectie & Relatie

Zelfsturing

Klik hier voor de publicatie ‘Heft in eigen Hand’ van movisie waarin de principes van zelfsturing worden uitgelegd met speciale aandacht voor het opbouwen van een goede relatie met de inwoner (hoofdstuk 4)

Outreachend werken

Klik hier voor de het dossier van Movisie over Outreachend Werken. En hier voor het rapport over ditzelfde onderwerp.

Oplossingsgericht werken

Klik hier voor de publicatie van Movisie.

Motiverende gespreksvoering

Klik hier voor de publicatie van Movisie.

Richtlijn Jeugdhulp samenwerken

Klik hier voor de richtlijn jeudghulp ‘samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’

Richtlijn Jeugdhulp complexe problematiek

Klik hier voor de richtlijn jeugdhulp: ‘gezinnen met meervoudige en complexe problemen’