Het verhaal van Jeanice

Jeanice en Suzan kennen elkaar 15 jaar. Bij hun eerste ontmoeting was Jeanice 8 maanden zwanger, ze had geen huis, geen inkomen, geen zorgverzekering en ze had 3 kinderen die uit huis waren geplaatst. De reis die ze sinds 15 jaar samen maken vormt de inspiratie om te bouwen aan een maatschappelijk domein waarin gezinnen, professionals en organisaties samen bouwen aan dat wat nodig is voor een duurzaam toekomstperspectief van kinderen, jongeren en ouders.

Wij geloven in de kracht van het kleine perspectief. Dit verhaal willen we graag delen. Een schat aan beeldmateriaal staat ons daarbij ter beschikking.

Zie jij een uitdaging in je team of organisatie waar dit verhaal inspiratie kan bieden? Neem contact op met ons!

Waarom?

Wij denken dat het verhaal van Jeanice ontzettend veel leerzame situaties en uitdagingen biedt voor professionals & organisaties in het maatschappelijk domein. Wij willen dit verhaal delen met professionals en organisaties en samen zoeken en vooral doen wat beter kan.

Hoe willen we dit bereiken? Door onze krachten te bundelen zijn we ‘gewoon’ gestart. Dus het begin is er. We hebben 14 uur filmmateriaal met het verhaal van Jeanice. Bekijk de trailer op deze pagina om een beeld te krijgen van het materiaal. Onze droom is om hier een documentaire van te maken. Het liefst vullen we dat aan met een ontwikkelprogramma voor professionals & organisaties gebaseerd op ervaringsleren. Het verhaal van Jeanice – en mogelijk nog veel andere verhalen – vormen de inspiratiebron. We willen hiermee op een actieve manier samen met alle betrokkenen bouwen aan de wereld van morgen.

Dit kunnen wij niet alleen. Wij zijn hard op zoek naar inspiratie én ruimte om de draad verder op te pakken. Liefst samen met de organisaties uit het jeugd-, sociaal- en onderwijsdomein. Heb jij ideeën of wil je meedoen? Zie jij een uitdaging in je team of organisatie waar dit verhaal inspiratie kan bieden? Neem contact op met ons!

Ik vind het belangrijk om mijn verhaal te vertellen, misschien ga ik andere mensen helpen… en de wereld ook een beetje!

Jeanice 

Wie?

Ze kwam binnenlopen bij ons op kantoor in Rotterdam Zuid. Acht maanden zwanger van haar vierde kind, geen inkomen, geen woning, geen zorgverzekering en nog nooit een controle gehad door een verloskundige. Ze vertelde dat haar kinderen uit huis waren geplaatst. Ook de baby in haar buik stond onder toezicht. Er waren 2 voogden betrokken. Ik dacht: hoe kan dit? En dat heb ik in de 15 jaar daarna helaas nog veel vaker gedacht, op slechte maar ook op goede momenten: hoe kan dit? Door het verhaal van Jeanice de wereld in te krijgen wik ik samen met professionals en organisaties bouwen aan een betere toekomst voor kinderen en gezinnen. 

Suzan