Zelfregie bij schuldenaanpak

De Uitvoeringsbrigade heeft een methode ontwikkeld en in de praktijk getest waarbij we de bewoners in achterstand vinden, hen op een positieve manier leren en helpen groeien. Systematisch via een persoonlijk groeiplan. Betrokken organisaties dragen daar hun eigen puzzelstukje voor aan op het juiste moment en in de juiste omvang (contextueel bepaald).

Integrale aanpak vanuit persoonlijke situatie

Die aanpak hebben we GrowCare genoemd. Een opgerekte integrale ‘groei uit armoede’-aanpak ingezet vanuit de persoonlijke situatie, vaardigheden en gedrag van de bewoner, ingegeven door de (door ons expliciet gemaakte) maatschappelijke normen en in samenspel met de instituties en de wijk. Op elk niveau hebben we belemmeringen omgezet naar concrete handelingsperspectieven voor alle actoren (voor elk probleem is een oplossing). Inclusief vertalen van de individuele groeipaden (de echte wereld) naar nieuwe manieren van kijken naar het sociale domein (kostenbewustzijn, integrale samenwerking, beleid, daadkracht en lef).

Zelfregie bij schuldenaanpak met GrowPad

De GrowCare methode helpt bij groei uit armoede

De GrowCare methode biedt gezinnen de mogelijkheid tot het vormgeven en inzetten van een groeipad uit armoede. Dit groeipad is ‘op maat’ afgestemd op de alledaagse context, de eigen (on)mogelijkheden en capaciteiten van een gezin.

Hiermee verschilt deze methode van de huidige, op individueel gedrag gerichte, interventies (gezond eten, niet roken, meer bewegen).

GrowCare wordt tevens gekenmerkt door actieve participatie van de gezinnen in het inrichten van hun groeipad.

GrowCare is duurzaam effectief

En vooral de laatste jaren met succes de groei van een aantal mensen uit armoede gekoppeld aan de verkleining van de kloof tussen bestuur, beleid en uitvoering. En we hebben onze methode werkende weg overgebracht aan betrokken organisaties. En niet onbelangrijk, er is een hoge return on investment op de aanpak en dus op de investering. We zijn erin geslaagd om de laatste jaren meer dan de helft van de mensen met wie we hebben gewerkt duurzaam uit armoede te laten groeien. En dat percentage is stijgende.

GrowPad is een online app die GrowCare ondersteunt en stimuleert

Om het groeiproces van de bewoner en organisatie te ondersteunen en optimaliseren hebben we GrowPad ontwikkeld. GrowPad is een app (toegankelijk via telefoon en internet) die inwoners en coaches ondersteunt bij het maken en monitoren van het eigen groeiplan. GrowPad maakt het pad van groei inzichtelijk, toegankelijk, leuk en verslavend. De bewoner is eigenaar van zijn of haar eigen plan en bepaalt wie toegang krijgt.

Zelfregie in armoedebestrijding met GrowPad
Zelfregie in armoedebestrijding met GrowPad

Informatie voor bewoner, coach én beleidsmaker

Niet alleen bewoner en coach krijgen via GrowPad grip op groei. GrowPad heeft een bestuurdersinterface. Daarin komen alle individuele groeipaden samen om te dienen als realitycheck of praktijktoets van bestaand beleid, besluitvorming en onderzoek.
GrowPad geeft een beeld welke interventies wel en geen resultaten opleveren bij welke bewoners. Een brug over de kloof tussen plan en praktijk omdat we de groeidata van de bewoner (leefwereld) direct terugkoppelen aan de systeemwereld.

Leefvelden in samenhang aanpakken

Op acht leefvelden wordt in samenhang gewerkt naar een duurzame situatie met passend gedrag en bijbehorende vaardigheden. Op het goede moment, als de situatie er om vraagt en de vaardigheden en gedrag van de bewoner er klaar voor zijn, worden de verschillenden dienstverlenende instituties (bijv. jeugdzorg, wooncorporatie, basisschool, welzijnswerk) vanuit hun taak en verantwoordelijkheid gevraagd hun bijdrage aan de groei te leveren. De bewoner wordt steeds meer zijn eigen regisseur.

Efficiënt, effectief en op maat

Het hele interactieproces bewoner – coach – organisaties wordt zonder extra werk geadministreerd. Een bron van informatie voor beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Elke bewoner die meedoet is een boeiend verhaal op zich; een learning historie van de groei van bewoner en organisatie die prachtige narratieven genereert.

Hieronder enkele screenshots

Makkelijk en intuïtief in gebruik

GrowPad is ontwikkeld met het oog op de toekomst. GrowPad is gebouwd vanuit de nieuwste principes uit de informatiearchitectuur en volledig ten dienste van de gebruiker. Het moet makkelijk en intuïtief zijn. Een plezier om mee te werken en op termijn positief verslavend om te openen.

Voor gebruik op smartphone, tablet en computer

Dat betekent niet alleen dat de userinterface is afgestemd op verschillende doelgroepen, maar ook dat GrowPad toegankelijk is vanaf telefoon, iPad en PC. De scherminhoud past zich automatisch aan het gebruik aan. Het maakt dus ook niet uit of je met een IOS, Microsoft of Android werkt, inhoud en beeld wordt vanzelf vertaald zodat het op alle platforms voldoet aan dezelfde hoge gebruiksvriendelijkheid eisen.

Bewoner blijft eigenaar van gegevens

Het belang van de kerngebruikers is in één van de hoofdprincipes van GrowPad vastgelegd. Dat de bewoner bijvoorbeeld eigenaar is en blijft van zijn gegevens wordt nu al als een voorbeeld gezien voor het toekomstige werken met data vanuit publieke instituties.

Voldoet aan AVG vereisten

GrowPad voldoet aan de AVG vereisten. Voor een grote gemeente heeft GrowPad op hoofdlijnen de vigerende ICT veiligheidstoetsen doorstaan zoals de BIG (Baseline informatiebeveiliging Gemeente), RIA (Risico Impact Assesment) en de PIA (Privacy Impact Assesment). De laatste puntjes worden momenteel op de i gezet.

Zelfregie bij armoedebestrijding - GrowPad

GrowPad

 • Dagboek

 • Chats

 • Mijn gevoel

 • Motiverende coachingsomgeving

 • Vooruitgang is verslavend door belonen & punten

 • Ontmoetingsplek voor het netwerk

 • Samenwerken vanuit het persoonlijke plan

 • Digitale ondersteuning van ‘live’ coaching

 • Platform voor online coaching ter ondersteuning aan reallife contact

 • Makkelijk en veilig contact

 • Visueel, veelzijdig & interactief

Neem contact op