Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de veranderingen in het sociaal domein aangegrepen om op een slimme manier te vernieuwen, samen met inwoners en organisaties.

Met het beleidsplan ‘Beter voor Elkaar’ willen we maatwerk bieden door aan te sluiten op wat een gezin of persoon nodig heeft. Daarbij was het noodzakelijk te komen tot maatwerk in plaats van de bekende standaardoplossingen en konden nieuwe zorg- en welzijnsarrangementen worden ontwikkeld door aanbesteding en prestatiecontracten. Tom in de buurt is daarvan een belangrijk resultaat: een concept van acht partijen uit de regio, waarbij Tom staat voor Talent, Ondersteuning en Meedoen. Tom brengt zorg en welzijn naar de buurt en zit ook in alle wijken van onze gemeente.

Daarnaast hebben we integrale verordening in het sociaal domein. Om verbindingen te kunnen leggen tussen de dienstverlening op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Werk en Inkomen. Vanuit de uitvoering binnen het ‘Service-plein’ van de gemeente Alphen aan den Rijn is er een nieuw afwegingskader geformuleerd met vier hoofdvragen: Kan het? Mag het? Wat kost het? En wat is de betrokkenheid van de inwoner? Dit alles met het doel om inwoners een betere, bredere ondersteuning te bieden.

Nu, zo’n anderhalf jaar na invoering, willen we weten welke uitwerking onze nieuwe werkwijze in het sociale domein voor onze inwoners heeft. Immers garanties op succes aan de voorkant konden ook wij niet geven, hoezeer het beleid doordacht was en is. Ik ben ervan overtuigd dat werkelijk succes van beleid in hoofdzaak wordt bepaald door de kwaliteit van de uitvoering en het is dan ook goed om daarnaar onderzoek te doen. De methode van de uitvoeringsbrigade om actie-onderzoek uit te voeren door, voor en met inwoners en betrokkenen uit alle lagen van onze organisatie, sloot hier naadloos op aan. Dit onderzoek resulteerde in dit casusboek met acht cases en een bijbehorende ontwikkelagenda met kansen, uitdagingen en dilemma’s die daaruit bleken.

Het onderzoek leverde ons inzichten op naar het effect van onze werkwijze en de betekenis daarvan voor het dagelijks leven van onze inwoners. Daarbij is het belangrijk te weten hoe onze plannen in de praktijk uitwerken en welke lessen wij uit die praktijk kunnen leren om daarmee zo nodig beleid en uitvoering bij te stellen. Het veldwerk is uitgevoerd door medewerkers in de uitvoering en van beleid.

De resultaten van het onderzoek staan in dit casusboek.