Op 9 december 2019 stond CEPHIR in het teken van onze samenwerking met het Erasmus MC en de Universiteit Wageningen: een integrale aanpak van armoede: meer ruimte voor gezond gedrag?

CEPHIR is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR doet onderzoek naar volksgezondheid en deelt deze kennis met de maatschappij om zo het beleid voor een gezonde gemeenschap te ondersteunen.

Mensen in armoede vechten elke dag voor hun bestaan op het gebied van geld, wonen, school, werk en veiligheid. Een gezond leven is voor iedereen belangrijk, maar lijkt in die dagelijkse overlevingsstrijd geen prioriteit te hebben. Veroorzaken stress en het gebrek aan perspectief dat gezond gedrag geen grote prioriteit heeft? En zo ja, ontstaat er ‘ruimte’ voor gezond gedrag als eerst problemen op andere terreinen worden aangepakt?

In dit seminar staat de vraag centraal of een integrale en op dagelijkse praktijk georiënteerde methodiek van coaching bij inwoners met meervoudige problematiek bijdraagt aan gezondheidsbewustheid en gezondheidsbevordering. We presenteren de eerste resultaten van een onderzoek in Rotterdam en Nissewaard naar deze methodiek, en bespreken de resultaten met beleidsmakers, wetenschappers, coaches en deelnemers.

Klik hieronder voor de presentaties die tijdens de seminar zijn gehouden: