Praktijkgestuurd Ontwikkelen

Welkom!

Hier vindt je alle online materialen en hulpmiddelen die horen bij het ontwikkelprogramma Praktijkgestuurd Ontwikkelen.

Stappenplan PGO

Samenvatting & handboek

Hoe zat het ook alweer met dat Praktijkgestuurd Ontwikkelen? Hier bekijk je de samenvatting: infographic PGO

Klik hier voor het handboek GrowCare (deel 2 gaat over Praktijkgestuurd Ontwikkelen).

Groeicanvas: jouw eigen script naar duurzame groei

Uiteindelijk is jouw vakmanschap om samen te werken aan duurzame groei van de inwoner en daarbij de bijdrage van betrokken organisaties richting te geven. Door het groeicanvas in te vullen werk je aan je eigen inhoudelijke script bij het doorlopen van het PGO-stappenplan en het uitvoeren van je systeembijeenkomst. Het helpt je ’trouw’ te blijven aan je duurzaamheidsbril en de juiste koers vast te houden. Check dus onderweg regelmatig of je nog op koers ligt!

Duurzaamheidscheck

Klik hier voor de thema’s en hier voor de duurzaamheidscheck voor de organisatie. En klik hier voor de thema’s en hier voor de duurzaamheidscheck voor een gezin of individu.

Casusselectie PGO

Hoe kom ik tot een geschikte casus om de PGO-cyclus op toe te passen? Klik hier voor het werkblad dat je door de stappen heen leidt!

Ontwerptool PGO

Met de ontwerptool PGO kun je op 1 A4 je aanpak uitwerken.

Materiaal voor systeembijeenkomst

Klik hier voor het werkblad voor analyse van de leefvelden.

Hier vindt je een ‘lege’ powertpointpresentatie voor je systeembijeenkomst. Klik hier of hier voor een ppt van een eerdere systeembijeenkomst ter inspiratie.

Klik hier om zelf een tijdslijn te maken. Klik hier voor de losse avatars.

Hulpmiddelen evaluatie

Het is waardevol om ter afsluiting van de bijeenkomst stil te staan bij hoe deelnemers deze hebben ervaren en hoe ze de deur uit gaan.

Hiervoor zijn twee hulpmiddelen beschikbaar. Namelijk de hand-out leeropbrengsten. En de werkvorm ‘flessenpost‘.

Inspiratie

Vaak maken we een ontwikkelagenda na afloop van de systeembijeenkomst als verslag en als actieagenda. Klik hier voor een voorbeeld.

En bekijk het casusboek voor inspiratie voor verslaglegging van diverse systeembijeenkomsten.

iGrow: verdieping voor je persoonlijke ontwikkeling

Benieuwd naar jouw ontwikkelkracht vanuit de praktijk? Doe dan deze zelftest. Wil je verdiepend aan de slag met je eigen persoonlijke ontwikkeling? Kijk dan eens naar iGrow. Dit is onze tool om doelen te stellen voor jezelf of voor je hele team.

Toolbox

Groeicalculator

Klik hier voor het werkblad groeicalculator

Klik hier voor de handleiding van de effectencalculator

Klik hier voor voorbeeldcasussen. Bekijk de verhalen van Peter, Bert & Michelle. Allemaal uitgewerkt met hulp van de Effectencalculator.

Argumentatiemachine

Klik hier voor het college van Moore

Klik hier voor het werkblad maatwerk

Klik hier voor voorbeeldcasussen. Bekijk het verhaal van Lucy.

Vertaalmachine

Omgekeerde Toets

Bekijk een kort filmpje en het casusboekje voor meer informatie. Meer informatie vindt je verder op de website van Stimulansz.

Persona’s

Movisie heeft een publicatie gemaakt met een stappenplan over hoe je aan de slag kunt met persona’s.

Hier lees je een kort artikel van Movisie over het werken met persona’s (en enkele voorbeelden)

Via deze link vindt je meerdere voorbeelden van persona’s die movisie heeft gemaakt. Via deze link vindt je andere voorbeelden van persona’s, maar dan specifiek van jongeren.

Gedragsanalyse

Klik hier voor het gedragskompas.

Klik hier voor het werkblad gedragsanalyse.

Klik hier voor de infographic over gedragsverandering.

Kijk- luister- & leestips